گواهینامه های حرفه ای مدیریت پروژه

pmp prince2 مدرک

8 گواهینامه مهم حرفه ای موسسه PMI

گواهینامه های حرفه ای موسسه PMI

گواهینامه هایی که توسط موسسه PMI ارایه می شوند عبارتند از:

1- گواهینامه مدیریت پروژه حرفه ای (PMP: Project Management Professional)

این گواهینامه یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه های حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه است. (لطفا به مقاله همه چیز درباره گواهینامه مدیریت پروژه حرفه ای PMP مراجعه نمایید)

2- گواهینامه کارکنان تایید شده مدیریت پروژه (CAPM: Certified Associate in Project Management)

گواهینامه CAPM از لحاظ محتوای آزمون شبیه به آزمون PMP می باشد با این تفاوت که بسیار ساده تر است در عمل این گواهینامه برای افراد دارای سابقه کمتر مناسب است. آزمون گواهینامه CAPM به صورت آنلاین برگزار می شود.

3- گواهینامه مدیریت طرح حرفه ای (PgMP: Program Management Professional)

گواهینامه PgMP برای کسانی است که در مدیریت طرح فعالیت دارند مرجع اصلی آزمون کتاب The Standard for Program Management  است. (لطفا مقاله مدیریت طرح را ملاحظه بفرمایید)

4- گواهینامه مدیریت پورتفولیو حرفه ای (PfMP: Portfolio Management Professional)

گواهینامه PfMP برای کسانی است که در مدیریت پورتفولیو فعالیت دارند مرجع اصلی آزمون کتاب The Standard for Portfolio Management  است. (لطفا مقاله مدیریت پورتفولیو را ملاحظه بفرمایید)

5- گواهینامه تحلیل کسب و کار حرفه ای (PMI-PBA: PMI Professional in Business Analysis)

گواهینامه PBA برای کسانی است که در زمینه تحلیل کسب و کار حرفه ای مرتبط با پروژه فعالیت می کنند منبع اصلی این آزمون کتاب The Guide Business Analysis است. (لطفا مقاله تحلیل کسب و کار حرفه ای را ملاحظه بفرمایید)

6- گواهینامه مدیریت چابک (PMI-ACP: PMI Agile Certified Practitioner)

گواهینامه ACP ویژه متخصصینی است که در زمینه مدیریت پروژه چابک فعالیت دارند. منبع اصلی این آزمون کتاب Agile Practice guide است. (لطفا مقاله مدیریت پروژه چابک را ملاحظه بفرمایید)

7- گواهینامه مدیریت ریسک حرفه ای (PMI-RMP: PMI Risk Management Professional)

گواهینامه RMP برای کسانی است که در زمینه  مدیریت ریسک حرفه ای مرتبط با پروژه فعالیت می کنند منبع اصلی این آزمون استاندارد PMBOK و کتاب Practice Standard for Project Risk Management است. (لطفا مقاله مدیریت ریسک پروژه ها را ملاحظه بفرمایید)

8- گواهینامه مدیریت حرفه ای زمانبندی (PMI-SP: PMI Scheduling Professional)

گواهینامه SP برای کسانی است که در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه فعالیت می کنند منبع اصلی این آزمون استاندارد PMBOK و کتاب Practice Standard for Scheduling است. (لطفا مقاله مدیریت ریسک پروژه ها را ملاحظه بفرمایید)

4 گواهینامه مهم حرفه ای موسسه AXELOS

1- گواهینامه PRINCE2 Foundation

دارنده این گواهینامه شایستگی کافی برای عملکرد مناسب درپروژه هایی که از PRINCE2 استفاده می کنند را دارا می باشد. می توان گفت گواهینامه PRINCE2 Foundation یک گواهینامه مقدماتی در زمینه مدیریت پروژه براساس استاندارد PRINCE2 محسوب می شود.

2- گواهینامه PRINCE2 Practitioner

دارنده این گواهینامه شایستگی کافی برای استقرار PRINCE2 در پروژه ها می باشد. می توان گفت گواهینامه PRINCE2 Foundation یک گواهینامه پیشرفته محسوب می شود در زمینه مدیریت پروژه براساس استاندارد PRINCE2 محسوب می شود. لازم به ذکر است این آزمون به صورت Open Book برگزار می شود.

3- گواهینامه PRINCE2 Agile Foundation

این گواهینامه ویژه مدیریت پروژه های چابک می باشد براساس استاندارد PRINCE2 Agile برگزار می شود و در سطح مقدماتی برگزار می شود.

4- گواهینامه PRINCE2 Agile Practitioner

این گواهینامه ویژه مدیریت پروژه های چابک می باشد براساس استاندارد PRINCE2 Agile برگزار می شود و در سطح پیشرفته برگزار می شود. لازم به ذکر است این آزمون به صورت Open Book برگزار می شود.

گواهینامه های حرفه ای موسسه IPMA

pmp ipma

مرجع اعطا گواهینامه های IPMA Levels استاندارد  ICB: IPMA Competency Baseline می باشد (لطفا مقاله معرفی استاندارد ICB را ملاحظه بفرمایید) انجمن مدیریت پروژه ایران متولی اعطا گواهینامه های IPMA Levels است. آزمون های مدارک حرفه ای انجمن IPMA در چهار سطح به شرح زیر اعطا می شوند:

  • IPMA Level-D: این گواهینامه که مربوط به متخصص تایید شده مدیریت پروژه – Certified Project Management Associate – می باشد و به تمامی متقاضیان که بتوانند آزمون کتبی را با موفقیت پشت سر بگذارند اعطا می شود. (آزمون به زبان فارسی و در ایران برگزار می شود)
  • IPMA Level-C: این گواهینامه که مربوط به مدیر پروژه تائید شده – Certified Project Manager – می باشد، به آن دسته از متقاضیانی اعطا می شود که الف) رزومه آن ها به عنوان مدیر پروژه تائید شده باشد ب) آزمون کتبی را با موفقیت گذرانده باشند ج) گزارش تخصصی از بکارگیری استاندارد ICB در پروژه های خود ارائه کنند و د) مصاحبه تخصصی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
  • IPMA Level-B: این گواهینامه که مربوط به مدیر پروژه ارشد تائید شده – Certified Senior Project Manager- می باشد، به آن دسته از متقاضیانی اعطا می شود که الف) رزومه آن ها به عنوان مدیران پروژه های بسیار بزرگ و پیچیده تائید شده باشد ب) گزارش تخصصی از بکارگیری استاندارد ICB در کار خود ارائه کنند و ج) مصاحبه تخصصی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
  • IPMA Level-A: این گواهینامه که مربوط به راهبران ارشد تائید شده – Certified Project Director- می باشد، به آن دسته از متقاضیانی اعطا می شود که الف) رزومه آن ها به عنوان راهبران ارشد پروژه ها تائید شده باشد-معمولاً در سطح مدیران عامل و مدیران پورتفولیو- ب) گزارش تخصصی از بکارگیری استاندارد ICB در کار خود ارائه کنند و ج) مصاحبه تخصصی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

نویسندگان :

رضا آتش فراز

رضا آتش فراز

هادی صیرفی

محمد هادی صیرفی

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟