معرفی انجمن APM و استاندارد APMBOK

apm apmbok

معرفی APM

انجمن مدیریت پروژه (APM: Association Project Management) با داشتن بیشار 30000 هزار عضو حقیقی و بیش از 500 عضو حقوقی بزرگترین مجموعه حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه در سرتاسر اروپا می باشد.

انجمن مدیریت پروژه APM در سال 1972 در کشور انگلستان تاسیس شده است.

مهمترین خدماتی که توسط انجمن مدیریت پروژه APM ارائه می شوند عبارتند از:

  • عضویت
  • تایید صلاحیت ها
  • انتشارات
  • برگزاری رویدادهای حرفه ای

معرفی استاندارد APMBOK

اولین استاندارد APMBOK در سال 1992 منتشر شده و آخرین ویرایش که ویرایش هفتم آن می باشد در سال 2019 منتشر شده است. این استاندارد یکی از مهمترین و شناخته شده ترین استانداردهای مدیریت پروژه می باشد.

محتوای استاندارد APMBOKبه شرح زیر می باشد:

  • انجام اقدامات لازم برای موفقیت: این اقدامات شامل اعمال استراتژی ها، انتخاب چرخه حیات، تعیین شیوه حکمرانی می باشد.
  • آماده شدن برای تغییر: این موضوع شامل شکل دهی چرخه حیات اولیه، تضمین کار، یادگیری و بلوغ و انتقال دستآوردهای پروژه جهت استفاده می باشد.
  • افراد و رفتار آنها: که این موضوع شامل مشارکت دادن ذینفعان، هدایت تیم ها و انجام کارها بصورت حرفه ای می باشد.
  • برنامه ریزی و مدیریت اجرای کار که این موضوع شامل تعریف نتایج، برنامه ریزی یکپارچه و کنترل اجرای کار می باشد.

جهت مطالعه بیشتر به سایت انجمن APM مراجعه نمایید:

https://www.apm.org.uk/

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟