آرشیو برچسب های: ذینفعان

ذینفعان (Stakeholders) پروژه چه کسانی هستند؟

ذینفعان پروژه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به شکلی بر شروع، اجرا یا...

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟